Hej käre medlem,

Söndagen den 25:e mars 2018, kl 11.00 dukar Medveten Konsumtion upp för brunch på kansliet i Stockholm. I anslutning kör vi föreningens årsmöte som välkomnar både nya medlemmar och nyfikna för att prata visioner och mål för 2018. 

Tid: Söndagen 25:e mars 2018 kl 12.00-14.00, brunch från kl 11.00

PlatsSmedsbacksgatan 7 BV, Stockholm, T-bana Gärdet

Motioner/propositioner och stadgeändringsförslag som väcks av medlem ska skriftligen ställas till styrelsen på e-post marcus.qvarnstrom@medvetenkonsumtion.org och skall enligt stadgarna ha inkommit senast 6 veckor före årsmötet, dvs senast den 11 februari.

Samtliga motioner, propositioner och stadgeändringsförslag med styrelsens eventuella yttranden skickas till medlemmarna senast 4 veckor före årsmötet, dvs den 25 februari

Anmälan till årsmötet ska göras skriftligen via e-post till styrelsen på marcus.qvarnstrom@medvetenkonsumtion.org senast 3 veckor före årsmötet för att komma med i röstlängden, dvs senast den 4 mars.  

Handlingar till årsmötet skickas per e-post till anmälda mötesdeltagare, samt finns utlagd på föreningens hemsida, senast 2 veckor före årsmötet, dvs den 11 mars.  

Medlemsskap
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemskap är registrerat och godkänt av föreningen senast den sista februari samma år som årsmötet hålls.

Engagemang i styrelsen?
Vill du nominera dig själv eller någon du känner för en plats i föreningens styrelse är du varmt välkommen att höra av dig till info@medvetenkonsumtion.org

Frågor om vad det innebär att vara en del av styrelsen är också välkomna. 

——————————–

Med varma hälsningar,

Marcus Qvarnström

Styrelseordförande
Föreningen Medveten Konsumtion Sverige    

Mobil: 076 840 66 33  
Email: marcus.qvarnstrom@medvetenkonsumtion.org

Tags: