I morgon  är dag är det  internationella konsumentdagen. Varje år lyfts ett tema fram som är aktuellt för konsumenter över hela världen. I år uppmärksammas det utbredda problemet med antibiotikaresistens. I korthet kommer problemet ur den förebyggande antibiotikaanvändning som pågår flitigt på köttdjur runt om i världen. Förebyggande antibiotikaanvändningen innebär att antibiotika används redan innan djuret blir sjukt. Detta görs på grund av ett flertal anledningar. Det rör sig om små utrymmen, stress, skador på kroppen som följd av för hård avel och ständigt förekommande sjukdomar som uppkommer på grund av den bristfälliga djurhållningen.

Detta leder tillslut till resistenta bakterier – bakterier som inte kan bekämpas med den antibiotika som finns tillgänglig i världen idag. Där lantbrukaren inte sköter hanteringen av sina köttdjur riskerar resistenta bakterier att följa med köttet och sedan överföras till människa. I Sverige är det inte lagligt att behandla köttdjuren på det här sättet.

Ett nytt inslag från SVT informerar om det aktuella ämnet på ett bra sätt: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okad-import-av-kott-fran-antibiotika-djur

Vidare läsning om Sveriges strid i EU om att inte bli tvingade att importera europeiskt kött finnes här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-stor-eu-strid-om-antibiotika-till-kottdjur

Vi vill uppmana er att i morgon besöka Sveriges Konsumenter som kommer uppmärksamma frågan genom en färsk nationell kartläggning över stora aktörers agerande i frågan.

Vill ni ta del av bakgrund och resultat från andra länder så besöker ni Consumers Internationals webb:  www.consumersinternational.org.

Antibiotikaresistens är ett ämne som måste tas itu med på riktigt på en global nivå och är på många sätt en ödesfråga för världens beslutsfattare. Men det är också en konsumentfråga där vi kan bli blir bättre på att ta reda på var köttet kommer ifrån.

Tre viktiga tips:
  • Köp svenskt kött – Från en gård nära dig om det är möjligt.
  • Lita inte på genuina varumärken i butiken. Läs på förpackningen vilket som är ursprungslandet.
  • När du äter på café eller restaurang – fråga var köttet kommer ifrån.
Tags: