HISTORIA

2008

Initiativtagare till föreningen Medveten Konsumtion var Johan Olsson som genom föreningen ville bygga upp en nätbaserad guide till seocondhand-butiker i Stockholmsområdet. Tillsammans med vännerna Dan-Patrik RymanJessica Edstorp och Mikael Eriksson bildades föreningen formellt den 18:e mars 2008 på ett fik vid centralstationen i Stockholm.

Det fanns till en början inget annat syfte med föreningen än att vara en plattform för att bygga upp och kunna finansiera arbetet med secondhand-guiden. Men redan efter ett par månader hade fler fått upp ögonen för föreningen och hösten 2008 fick vi vårt första ekonomiska stöd från Konsumentverket. Det var ett så kallat projektstöd och avsåg en föreläsningsturné på 40 skolor runt om i Sverige som genomfördes av Nanny-Maja Anderback under 4 månaders tid. Föreläsningen baserades på hennes egen bok om hållbar konsumtion och den trycktes också upp i tusen exemplar som delades ut på de besökta skolorna.

2009

Började vi förstå att det fanns ett stort intresse från många gällande hur man konsumerar mer medvetet med hänsyn till miljö och rättvisa arbetsvillkor. Föreningen började därför få en tydligare idé om vad vi ville kommunicera till konsumenter och hur det skulle kunna göras. Vi var dock fortfarande på barnstadiet som organisation och verksamheten spretade åt lite olika håll.

Under 2009 gjorde vi allt fler utåtriktade insatser i form av utställningen Uppvunnet, julklappsguidning på Drottninggatan och Facebook-kampanjen Inget Nyp i Mars. Vi deltog även i Almedalen och fick vara med i flera TV- och radioprogram när temat var konsumtion. Föreningen började så sakteliga att göra sig ett namn.

2010

Var första året vi hade en anställd (Emelie Dahlström) som jobbade nästan heltid med att samordna föreningens arbete. Under 2010 kunde vi därför genomföra betydligt fler projekt än tidigare. Ett av de mest uppmärksammade var Sveriges största klädbytardag, som vi var regional projektledare för och som genomfördes tillsammans med flera andra organisationer.

Att vi fick en fast anställd samordnare gjorde även att styrelsen gavs mer utrymme att fokusera på att skapa en bättre grundstruktur för föreningen och även blicka framåt strategiskt. 2010 var året då vi på allvar tog klivet från en liten kompisförening till en mer professionellt uppbyggd organisation.

Detta var också året då projektet Ekoguiden plockades in i föreningen. Ekoguiden byggde på den guide till ekologiskt och rättvist utbud som Susanna Elfors hade byggt upp på sajten ASFALTBLOMMAN. Under projektåret 2010 ville vi se om Ekoguiden kunde vidareutvecklas som ett samarbete mellan Asfaltblomman och Medveten Konsumtion.

2011

Under 2011 fortsatte arbetet med att strukturera föreningens arbete och vi tog fram en tydligare vision och strategi. Ekoguiden hade nu blivit en central del i verksamheten och spred sig till allt fler städer runt om i Sverige. Vi gjorde även en nysatsning på sajten Skänkes.se som vi sedan 2009 vidareutvecklat tillsammans med dess grundare Jacob Tallberg.

Vi blev allt oftare inbjudna att föreläsa på skolor, föreningar och för allmänheten. Vi började också bredda vår finansiering. Tidigare år hade vi varit nästan helt beroende av finansieringen från Konsumentverket, men nu börjar vi även få stöd regionalt och från kommuner.

Arbetet under 2011 lade grunden för att föreningen ska kunna få en ännu mer betydande roll vad gäller att få konsumenter att handla mer hållbart. Det här är året då Medveten Konsumtion definitivt etablerades som miljö- och rättviseförening.

 

Föreningens gamla logga. Loggorna för Medveten Konsumtion och Ekoguiden uppdaterades sommaren 2016 i en omfattande kommunikations & varumärkeslansering.

 

Du kan läsa om samtliga projekt vi genomfört under åren på VÅRA PROJEKT och hitta våra volontärer från Ekoguiden under EKOREDAKTIONER. Är du nyfiken på hur föreningen ser ut i dag? Läs mer OM OSS.