Handla Hållbart i Huddinge

För fjärde gången arrangeras nu temaveckan Handla Hållbart i Huddinge Kommun. Vi på Medveten Konsumtion deltar genom att hålla en föreläsning om mobiltillverkningens villkor för 15 olika skolklasser i årskurs 9.

I centrum för temaveckan står frågor som kretsar kring konsumtion, livsstil och dess miljöpå­verkan. Sedan starten har aktiviteter riktade till högstadielever stått i fokus men under åren har även olika program för allmänheten fått en större plats.

Syftet med Handla Hållbart är att öka intresset, medvetenheten och engagemanget i frågor som berör vår miljöpåverkan och klimatförändringarna.

Mellan den 12-16 september får elever i årskurs nio ta del av workshops, föreläsningar, utställningar och filmvisning. Allt detta äger rum i ABF-huset i Huddinge.

Läs mer på Huddinge Kommuns hemsida >>

Tags: