Hållbarhetsproblem

Tre miljoner granar

Många av oss tycker att det är mysigt med traditioner kring julfirandet.  Julen är samtidigt en av de högtider som känns svår för många att fira på ett hållbart sätt och en tradition som är speciellt svår att avstå är julgranen. Varje år säljs ungefär 3 miljoner julgranar i Sverige. De flesta julgranar som säljs i Sverige idag kommer från granodlingar i södra Sverige eller importeras från Danmark. Det är framförallt ädelgranar som importeras. Med kampanjen Grann som en gran vill vi hjälpa till att uppmärksamma de miljö- och klimatproblem som finns med julgranar men även såklart ge dig massor av tips och inspiration för hur du kan fira en mer hållbar jul!

 

Flera hållbarhetsproblem

Tyvärr finns det stora hållbarhetsproblem kring konsumtionen av julgranar och ett av de problemen är monokultur i julgransodlingarna. Det vill säga att man bara odlar ett trädslag på en yta. Varför är det inte bra med monokultur då? Jo, för att det ger ensidiga och artfattiga biotoper. Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Med en hög biologisk mångfald ökar ett ekosystems förmåga att klara av förändringar och ovanliga händelser. När det finns en stor variation inom arten, alltså en stor genetisk mångfald, ökar chansen att en population ska kunna anpassa sig när miljön förändras. Ekosystemet har alltså en motståndskraft som ökar när den biologiska mångfalden är högre. Tack vare den biologiska mångfalden så skapas en mängd viktiga funktioner i naturen. Maskar och insekter bryter ner växtmaterial till jord. Våtmarker kan rena vattnet. Pollinatörer har även de en oerhört viktig roll, för utan pollineringen skulle många växter inte sätta frukt. Studier har visat att hög biologisk mångfald ger bättre pollinering. Gamla skogar kan lagra stora mängder växthusgaser och är därför väldigt viktiga för att begränsa den globala uppvärmningen. Av den anledningen är en varierad och artrik natur ett viktigt skydd mot klimatförändringarna. Forskare från SLU, Umeå universitet och Göteborgs universitet har visat på en lång rad fördelar med blandskogar. Det vill säga skogar med flera olika arter träd. Det ger en ökad biologisk mångfald med fler bär och vilt, samt bättre trädtillväxt. Ett annat stort problem är att flesta granar gödslas och besprutas med ogräsgifter. Det kan allvarligt skada naturen där de odlas. Men det finns också ljusglimtar! En julgran producerar syre och lagrar ungefär elva kilo koldioxid under de 7-10 år som den växer upp. Men granen skulle förstås fortsätta göra nytta om den istället fick stå kvar.

S

Naturlig eller plast

Om du vill ha en “riktig” gran så är det bäst att välja en Krav-märk gran som odlas utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Både rödgran och kungsgran finns som Krav-märkta. Om du inte hittar en krav-märkt gran så är det bättre att köpa en vanlig, närodlad, rödgran (Picea abies) framför en Kungsgran (Abies nordmannia) eftersom den sannolikt odlats med både gödsel och bekämpningsmedel.

Forskare från Italien har undersökt vad som är mest klimatsmart om du väljer mellan en konstgjord gran och en naturlig. Studien har genomförts vid universitetet i Florens och forskningsgruppen har gjort en livscykelanalys av olika typer av julgranar för att undersöka klimatbelastningen. Den konstgjorda är bäst, förutsatt att man använder den riktigt länge. I Sverige åker oftast den naturliga granen ut till tjugondag knut, medan den konstgjorda granen sparas och återanvändas nästa år. Dock så måste plastgranen sparas i många år för att innebära en klimatvinst. Om du tar hand om ditt konstgjorda träd och använder det mer än 16 år så är den till slut bättre än om du köper en ny naturlig gran varje år. Om du köper en ny plastgran och bara använder den några år så är den helt klart sämst om man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning.

Julgran

 

Cirkulera pyntet

Det är ju inte bara själva granen som kan medföra belastning på klimat och miljö. Tänk på att pynta granen hållbart med! Det är lätt att hitta begagnat julgranspynt. Om du köper något nytillverkat så tänk på att välja material med omsorg och använd pyntet i många år.

 

Släng granen på rätt sätt

Många kommuner ordnar med insamlingsplatser för julgranar. De mals till flis och användas som bioenergi i värmeverken. Du kan annars ta din gran till återvinningscentralen där den sorteras som trädgårdsavfall som också återvinns som kompostjord eller biobränsle. Julgranen kan också sänkas i sjöar för att skapa bra lekplats och ett gömställe för fisk och andra smådjur vilket gynnar den biologiska mångfalden. I Stockholm omvandlar man granarna till biokol som sedan grävs ner i stadens planteringar. Koldioxiden binds på så sätt i jorden och släpps inte ut i atmosfären igen.

 

Ge bort ett gåvobevis i julklapp

Stötta kampanjen Grann som en gran och Medveten Konsumtions arbete genom att köpa ett gåvobevis. Det är en perfekt julklapp till nära och kära som bryr sig om klimatet. Ge bort ett gåvobevis här!

 

Gåvobevis