Guidad tur med Ekoguiden

Ekovandringar, ekoreko-vandringar, hållbarhetsturer, guidad tur till stadens gröna smultronställen… kärt barn har många namn! Föreningen Medveten Konsumtion erbjuder genom vår digitala tjänst Ekoguiden hållbara och guidade turer på stan, som vi kallar ekovandringar. Ekoguiden tycker att det ska vara lätt att göra hållbara val och att konsumera med hänsyn till miljö, hälsa och socialt ansvarstagande och lokal förändring. En guidad tur med Ekoguiden erbjuder just detta!

Vi anordnar en guidad tur när vi till fots besöker några av stadens mer klimatsmarta butiker och kaféer. Vi visar upp ett axplock av stadens gröna smultronställen så att det blir lättare att veta var man kan hitta varor och produkter som är bra ur ett miljö-, rättvise-och hälsoperspektiv. Väl på plats får deltagarna höra mer om verksamheternas historia och hållbarhetsarbete, och har man tur bjuds det på lite smakprov om möjligt!

Konsumenter efterfrågar lätta lösningar och vi erbjuder dem. Vill du vara med på en guidad tur med Ekoguiden? Kontakta oss!

Intresseanmälan

Vi har tidigare arrangerat vandringar under Återvinningsfesten i Stockholm, Klimatfestivalen i Malmö, Kulturnatten i Norrköping, Hållbarhetsveckan i Umeå och Hållbarhetsfestivalen i Lund för att nämna några.

Fördjupande forskning

Frida Hylander tar upp psykologins roll kring att förstå människors, gruppers och samhällens agerande. Varför tillgång till information enligt nyare forskning inte tycks vara tillräckligt för att ändra beteenden, som man tidigare trott. Forskning visar att det inte är de saker som skapar stora utsläpp eller att värdera materiella saker som ger oss lycka utan snarare goda och nära relationer.

Framgångsfaktorer:

  • Fokusera på tilläggsfördelar. Andra fördelar än just miljömässiga fördelar att ställa om till hållbart samhälle. Ex. det skapar fler jobb, leder till ett snällare och mer moraliskt samhälle.
  • Påverka normerna. Hypotes: vår omedelbara omgivning påverkar våra beteenden, exempelvis hur de sociala normerna ser ut i vår omgivning. Det som är nära oss i tid och rum och hur folk omkring oss beter sig eller värderar olika beteenden påverkar hur vi agerar. Problematiskt med klimatkrisen eftersom det ofta ligger långt ifrån oss i tid och rum.
  • Hypotes: Skapa samstämmighet mellan värderingar, identitet, våra mål och beteenden. Ex. om jag ska äta mer vegetariskt är det viktigt att det är tydligt kopplat till viktiga mål för mig, till min identitet och mina värderingar.

Läs mer om forskning här.