Betygsätt denna kurs/föreläsning

”Sveriges miljöbästa kommun”, den titeln kneps i år av Eskilstuna, en kommun som vi på Medveten Konsumtion känner väl till. Eskilstuna blev nämligen i april i år den sjunde staden i ordningen att ansluta sig till Ekoguiden. Vi gratulerade Lars Wiklund, kommunstrateg i Eskilstuna och passade samtidigt på att ställa några frågor:

Hej Lars! Eskilstuna blev utsedd till ”Sveriges miljöbästa kommun 2012” av tidskriften MiljöAktuellt. Grattis! Varför fick just ni priset?

Bedömningen bygger dels på tidskriftens egen enkät till kommunerna, dels på andra enkäter, som Gröna Bilisters. Att Eskilstuna lyckas väl i miljöarbetet beror i stor utsträckning på den politiska inriktningen som ekokommun och att alla partier är överens om de långsiktiga strategierna. Det finns också många kunniga och driftiga tjänstemän. Vi har ett brett arbete, där vi mer eller mindre arbetar med alla miljöaspekter och vi samverkar med många lokala aktörer. En särskilt viktig fråga är förstås klimatfrågan, som berör det mesta, inte minst uppvärmning, elanvändning, transporter, avfall och konsumtion. Vad gäller konsumtion har vi särskilt riktat in oss på maten. I Eskilstuna kommuns kök för förskolor, skolor och äldreomsorg är idag drygt 30 % av inköpta livsmedel ekologiska, vilket placerar oss bland landets mest ambitiösa kommuner.

Eskilstuna är en av landets kommuner som valt att stödja Ekoguiden. Vad ser ni för fördelar med det?

Vi ser Ekoguiden som en bra kanal i vårt arbete med konsumtion och livsstil. Kommunen kan givetvis inte bestämma hur invånarna konsumerar men vi kan informera om olika möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Det är ett av flera sätt att försöka minska invånarnas ekologiska fotavtryck och bidra till att kommunens miljömål utvecklas i rätt riktning. Ekoguiden underlättar för konsumenten att hitta de gröna varorna och tjänsterna och ger omdömen om Eskilstunas gröna butiker, restauranger och caféer. Det är något som en kommun inte kan göra eftersom vi inte får gynna något enskilt företag. Om många invånare ställer om och lever mer miljövänligt så gör det stor skillnad. Det ser vi bland annat när det gäller den ökande källsorteringen som gör det möjligt att hela tiden öka återvinningsgraden. 

Vad kul! Slutligen, ge oss en glimt av Eskilstunas framtid:

Ett spännande projekt som pågår är att starta en slags recycle-galleria med butiker, verkstäder, utbildning och information inom second hand. Den ska finnas vid en planerad källsorteringsramp, där personal ska ta hand om saker som kan repareras, säljas vidare och återanvändas.

Vill du veta mer om vad som görs inom klimat och miljö i Sveriges miljöbästa kommun 2012 finns mer information på eskilstuna.se/miljo. Bland annat finns en videofilm och en broschyr som ger en översikt i punktform. Och vill du upptäcka Eskilstunas gröna, sköna utbud går du förstås in på Ekoguiden.

Vill du vara med och utveckla Ekoguiden i Eskilstuna? Vi söker just nu efter en lokal redaktör som vill lära sig mer om miljö-, och rättvisefrågor och som gillar att skriva. Läs mer om uppdraget här.
 

STÖD OSS
Tags: