”Redefining the role of communication” var en av de sk. Open dialogs som jag tog del av. Miljön, sittandes på enkla träbänkar på gräset i öppna tält, och ett lagom antal deltagare gjorde att det blev en intressant diskussion. Utan bord blir det ett bättre runda bords-samtal helt enkelt. Stämningen var lugn men ändå intensiv och jag upplevde att alla både deltog och lyssnade.

För att förstå syftet och bakgrunden till Futureperfect och festivalen träffade jag grundaren John Manoochehri och Tuuli Kaskinen, som är en del av organisationen bakom. ”Fast Futureperfect är ingen organisation. Det finns redan tillräckligt med organisationer!” säger John.

Det började för fyra år sedan när John Manoochehri, arkitekt och hållbarhetsdesigner, jobbade med FNs miljörapport och han upplevde då att miljörörelsen alldeles för lätt fastnar i gamla teorier. ”Miljörörelsen består av fyra olika krafter: det offentliga, forskningen, ideella organisationer och affärsvärlden/CSR. Jag kände att makthavarna har tappat incitamentet att ändra saker i den skala som behövs och alla de olika krafterna nöjer sig med att vara del av diskussionen, istället för att kräva bättre resultat. Det måste finnas något bättre!”

”Syftet med Futureperfect-festivalen och andra event som Futurepefect anordnar är att sammanföra människor med olika bakgrund till samma plats och att ge god tid till dialog för att kunna nå djupare” fortsätter Tuuli ”Tanken är att det ska vara mitt emellan arbete och fritid” Tuuli Kaskinen kommer från Helsingfors och leder en tankesmedja som heter Demos Helsinki.

De inbjudna gästerna består av personer från affärsvärlden, oftast CSR-ansvariga, forskare, representanter från ideella organisationer och makthavare i det offentliga som till exempel Danmarks miljöminister och Pittsburghs borgmästare. Även inbjudna konstnärer och musiker deltar i dialogerna. Besökarna består av personer från liknande områden och därtill (eko)bönder, lärare/rektorer, personer inom reklam/PR och studenter med flera.

De nya idéer och slutsatser som nås under festivalen summeras inte i någon rapport eller statement, utan tanken är att de ska spridas via deltagarna. Även de kreativa arbetsmetoderna, som de intima Open Dialogs och ”innovationstorget” med soffgrupper, där man kan träffas och samtala, är tänkta att spridas. Diskussionen är också tänkt att fortsätta i FuturePerfects övriga event och sammankomster i olika länder.

Programmet spänner över så skilda fält som städer – arkitektur, urbanism, infrastruktur, teknologi – information, internet, livsstil, mat – gastronomi, lantbruk, hälsa och ekologi, kultur – kreativitet, storytelling, kommunikation och lek, ekonomi – kapitalism, marknad, rättvisa och pengar. På programmet under de fyra dagar som festivalen varade kunde man ta del av ämnen som ”Redefining business models for social transformation” ”Redefining cities” och ”Om kvinnor styrde världen” för att nämna några få.

”Det är spännande när helt nya tankegångar och oväntade diskussioner uppstår och det är ju också det som är syftet. Igår till exempel under en diskussion om utbildning, pratade vi i en hel timme om hur man kan använda meditation i undervisningen”, avslutar Tuuli Kaskinen.

Grinda har gott om både övernattningsmöjligheter och matställen, med både värdshus, restaurang och café. Alltså behövdes inget sådant arrangeras av festivalen och därför recenserar jag inte den delen. Men ett tips till nästa års arrangemang, om det blir på Grinda då också, är att uppmärksamma de lokala företagarna om att ha några erbjudanden i linje med festivalens eko, närodlat och rättvise-tänk.

 

Text: Lisa Månsson
Foto: Lisa Månsson
22 augusti 2014
STÖD OSS
Tags: