När en av grundarna till Transition Network, Naresh Giangrande, fanns på plats i Göteborg under omställningskonferensen Ett annat Göteborg är möjligt passade Medveten Konsumtion på att vara där för att lära sig mer.

Lördagen den 15 oktober arrangerades omställningskonferensen Ett annat Göteborg är möjligt i Studiefrämjandet lokaler i Göteborg. Medveten Konsumtion fanns på plats och lyssnade bland annat till Naresh Giangrande som representerade Transition Network.

Transition Network arbetar för att inspirera, motivera och stötta samhällen att själva ta tag i sin lokala omställning för att skapa en lokal motståndskraft och minska sina CO2-utsläpp. Vid föreläsningen i Göteborg gav Naresh Giangrande exempel på projekt som Transition Network stöttade, vilka berörde allt från gemensamt ägande av solceller till lokalproducerad vitlök och studiecirklar för att minska det egna hemmets energikonsumtion. Naresh beskriver hur man i arbetet vill förflytta fokus från människan som konsument till människan som en samhällsmedborgare.

Transition Network är även etablerat i Sverige under namnet Omställning Sverige.
 

Tags: