Fossilfritt

En viktig del i Medveten Konsumtions uppdrag är att tillgängliggöra forskning och annan information för allmänheten. En del i det arbetet är att vi sammanfattar forskningsrapporter och publicerar dem här och i våra nyhetsbrev med mera. Vi erbjuder sammanfattningar inom flera olika forskningsområden. Under varje sammanfattning finns en länk till hela rapporten. På den här sidan hittar du information om fossilfritt Sverige.

Regeringen siktar på grön återhämtning

Jannike Kihlberg artikel i Dagens Nyheter, 2020-05-12

Regeringen förlänger satsningen Fossilfritt Sverige med fyra år som då sträcker sig till och med december 2024 istället för att avslutas vid årsskiftet 2020. Fossilfritt Sverige startades 2015 och har tillsammans med näringslivet tagit fram planer för hur olika branscher ska minska utsläpp av växthusgaser och bli fossilfria. Planer sträcker sig över verksamheter som tillsammans står för 70% av de svenska utsläppen. Den förlängda satsningen utökas genom:

  • Att återhämtningen efter coronakrisen ses som ett tillfälle att satsa på en grön omställning. Fossilfria verksamheter kan både bromsa klimatförändringar och vara effektiva stimulansåtgärder.
  • Planer på att arbeta mer internationellt, bland annat genom Sveriges FN-uppdrag tillsammans med Indien för att leda industrins omställning.
  • En satsning på kommuner och landsting där upphandlingen är i fokus (som omsätter över 700 miljarder kronor)

 

Regeringen siktar på grön återhämtning