Betygsätt denna kurs/föreläsning

Vi tror att det är viktigt att miljö- och rättviseorganisationer börjar ha mer dialog med storföretagen så att konsumentkraften möts av förändringsvilliga företag. Därför tackade vi ja när vi blev inbjudna av Lóreal till en diskussionsdag om hållbar innovation. Medveten Konsumtion var med som representant för konsumentorganisationer i Europa.

Vi hade kanske ingen förhoppning om att påverka Lóreal i någon större omfattning efter bara en dags samtal, utan vi åkte mer dit med syftet att skaffa oss erfarenhet av hur man jobbar och tänker i storföretagsvärlden, för att förhoppningsvis kunna påverka dem mer effektivt i framtiden. Mötet var ett slutet gruppsamtal mellan ett 10-tal forskare och organisationer från hela Europa samt Lóreals utvecklingschef och deras ansvarige för hållbar utveckling.

Vår uppgift var att prata om vad hållbar innovation betyder för konsumenter. Vi hävdade att innovation i grunden har en väldigt enkel betydelse för en konsument, nämligen att man genom innovationen ser en möjlighet att höja sin livskvalitet på något sätt. Vad som höjer livskvaliteten är givetvis väldigt individuellt och olika personer vill ha olika behov tillfredställda genom sin konsumtion. Man bör akta sig för att tala om för andra vilka behov som är mer äkta, grundläggande eller värda mer eller mindre. Istället för att ge oss in i den knepiga diskussionen så valde vi att dela upp behoven i två huvudsakliga, nämligen praktiska och psykologiska behov.

En bil har man till exempel för att tillfredställda det praktiska behovet av att transportera sig smidigt mellan olika punkter, en mobiltelefon tillfredställer det praktiska behovet att kommunicera enkelt med andra. Kläders grundsyfte är att tillfredställa det praktiska behovet av att inte frysa, att inte behöva visa sig naken mm. Man vill rimligen inte heller ha trasiga eller smutsiga kläder. Alla dessa produkter tillfredställer alltså i grunden vad vi i vår presentation valde att kalla för praktiska behov. När man känner ett behov av att skaffa en ny bil trots att den gamla fungerar bra, vill ha en ny mobiltelefon trots att man kan göra ungefär det man vill med den nuvarande eller skaffa nya kläder trots att de gamla fortfarande är hela och rena så handlar det mer om att man tillfredställer olika psykologiska behov. Det kan handla om att man visa tillhörighet med en viss grupp, att man vill uppnå högre social status inom gruppen, öka sitt självförtroende, känna bekräftelse och uppskattning med mera.

Poängen vi ville få fram var att när världen ökar till ca 9 miljarder människor och fler och fler ska bli medelklass, och alltså konsumera betydligt mer per person, så kommer vi inte i samma grad som tidigare att kunna tillfredställa psykologiska behov genom att köpa prylar. Däremot kan vi säkert, med en kraftig teknisk utveckling och därmed renare produktion och energisnålare produkter, fortfarande tillfredställa det jag ovan kallar praktiska behov. Jag vill vara optimistisk och tror absolut att vi i framtiden kan erbjuda alla världens medborgare bra lösningar för transport, kommunikation, näringsrik mat på bordet, rena kläder, tak över huvudet osv.

Men även för att klara av detta på ett hållbart sätt kommer det som sagt att krävas en enorm teknikutveckling. Att denna teknikutveckling även skulle räcka till att fortsätta tillfredställa psykologiska behov för 9 miljarder människor, varav merparten är medelklass, känns däremot helt orimligt att tro. Det finns idag inget som tyder på att en så kraftig utveckling skulle vara möjlig inom den tidsram vi har på oss.

Vårt budskap till Lóreal, och andra varutillverkande storföretag, var därför att det inte kommer att räcka med teknisk innovation mot en mer hållbar produktion, utan det kommer även att krävas en helt annan typ innovation, nämligen innovation vad gäller affärsmodeller. Om man ser det som att Lóreal inte säljer skönhet utan snarare självförtroende, skulle de i så fall till exempel kunna ha kurser som en viktig del av sin försäljning i framtiden? Kurser som ger ny kunskap och därmed resulterar i ett ökat självförtroende, på samma sätt som smink gör.

Och hur skulle företag inom klädbranschen, hemelektronik och annat kunna tänka om på motsvarande sätt?

En förutsättning för att åka till Loréal var att vi kunde ta tåget ner, vilket tyvärr är betydligt dyrare än att flyga. Att det kostar så mycket mer att resa miljövänligt är naturligtvis en gåta i sig. Det här borde politikerna kunna ha löst för länge sen. Självklart ska det alltid vara dyrare att flyga än att åka tåg. Nåt annat känns orimligt om vi konsumenter ska kunna göra medvetna val.

STÖD OSS
Tags: