Idag är det Black Friday. En dag som växer i Sverige, men det gör också konsumtionskritiken. Idag kan man välja att handla genom att inte handla. Det gör vi på Medveten Konsumtion! Läs gärna gårdagens inlägg om “Where is the Love on Black Friday?”.


En köpfri dag (Buy Nothing Day) är en internationell årlig kampanjdag. Under 24 timmar gör vi ett aktivt val att inte köpa något, för att bryta den slentrianmässiga överkonsumtion som många fastnat i. 

Tf. Generalsekreterare Alexandra Davidson medverkar under dagen i SVT Rapport och TV4 Nyheterna för att kommentera t ex varför en köpfri dag behövs. 

Såhär säger Patrik Olsson, nationalekonom och talesperson för En köpfri dag:
– Köp mindre och lev mer! Om vi köper mindre kan vi klara miljömålen, vi får mer tid till livets alla gratisnöjen och färre pressas att skuldsätta sig. Man kan till exempel meditera och få köpfri lycka helt gratis. Låt En köpfri dag vara startskottet för en ny livsstil med frivillig enkelhet.

Med budgeten på 0 kr är En köpfri dag inte lika känt som Black Friday, ändå har konsumtionskritiken stort stöd i opinionsundersökningar. I Klimatbarometern 2015 kan halva svenska folket tänka sig att ha ett köpfritt år, där de endast köper förbrukningsvaror som mat.

STÖD OSS
Tags: