Medvetenhet gör barns vardag giftri

Idag startar vår nya kampanj Ekokids, en kampanj med barn i fokus. Vi vill lyfta frågor som rör medveten konsumtion för just barn. Idag när allt fler produkter innehåller kemikalier som kan vara skadliga tycker vi att frågan måste lyftas upp ännu mer, särskilt för barn eftersom de är extra känsliga och mottagliga för kemikalier och gifter.

Målet är att fler ska prata om de här frågorna så att fler reflekterar över dem och börjar utnyttja sin makt som konsumenter och kan göra medvetna val. Under kampanjen kommer allt från barns hygien till leksaker att lyftas upp.

Här på hemsidan finns en sektion fylld med råd och tips

Följ kampanjen här på hemsidan, på vår facebook-sida och under hashtagen #ekokids. Vi uppmanar alla att dela med sig av smarta och påhittiga tips för att göra barns vardag så giftfri som möjligt.

Tags: