ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010.

Kriterier

Miljöhänsyn

  • Odlingen ska utformas så att livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser bevaras.
  • Rymningar från odlingen ska förebyggas för att bevara mångfalden av arter och den vilda populationen.
  • Fodret som används i odlingarna ska vara hållbart fiskat.
  • Vattnet som släpps ut från odlingarna ska vara renat.

Djuromsorg

God djurhälsa ska främjas, ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier.

Etiska arbetsvillkor

Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk ska tas (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap).

Kontroll

Oberoende kontroller

Certifieringar enligt ASC:s standarder utförs av ett oberoende, tredje-parts certifieringsorgan.

Tags: