BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas

PRODUKTER

I dag finns kriterier för följande varor och tjänster: värmeenergi, fjärrkyla, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter, bil- och småhusförsäkring, livsmedelsbutik, blomsterbutik och papper.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för olika varor och tjänster. Här hittar du vår sammanställning av Bra Miljövals kriterier för textil.

KONTROLL

En gång om året görs en revision som granskas av auktoriserade revisorer. Kraven skärps efter hand så produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Tags: