Livsmedel

ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010. Kriterier Miljöhänsyn Odlingen ska utformas så att livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser bevaras. Rymningar från odlingen ska förebyggas för att bevara mångfalden av arter och den vilda populationen. Fodret som används i odlingarna ska vara hållbart fiskat.…