Advisory Boards

Advisory Boards

ENGÅNGSGÅVA
MÅNADSGIVARE
kr
  • kr
Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Science Park Borås arbetar med de 17 målen i Agenda 2030 som utgångspunkt. Vi arbetar i skärningspunkten mellan näringsliv, forskning, offentliga aktörer och civilsamhälle. Som en av 6 Science Parks i det västsvenska innovationssystemet driver vi innovation för samhällsförändring. Inom projektet Circular Hub är visionen är att placera Västsverige som en ledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag. För att uppnå visionen vill man visa på trender och ”drivers” för en förändring mot en mer hållbar konsumtion. Inom samhällsutvecklingsområdet är förändrade livsstilar och konsumtionsmönster centralt.

Inom ramen för det här projektet togs en rapport fram, och i det arbetet var vår generalsekreterare Alexandra Davidsson med som en av 18 medlemmar i projektets Advisory Board. Du kan läsa rapporten TRENDUPDATE – hållbar konsumtion & livsstilar”