I Holland har Djurpartiet lyckats ta sig in riksdagen. En stor framgång för djuren, men även för miljön och därmed oss människor.

De har nu producerat filmen “Meat the truth” som tar upp köttindustrins stora påverkan på klimatet. Man förklarar i filmen hur köttproduktionen står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och därmed är den enskilt största källan till klimatpåverkan. Den genererar mer utsläpp av växthusgaser än alla transporter sammantagna (bil, flyg, lastbilar osv).

I filmen ställer man sig frågan varför Al Gore i sin uppmärksammade film “En obekväm sanning” missade att nämna en så viktig del av klimatproblemet som köttproduktionen. Kände miljöhjälten Al Gore verkligen inte till dessa fakta eller var det snarare ett uttryck för hur starkt infltyande industrin har? Var den delen av sanningen helt enkelt för obekväm?

Den höga köttkonsumtionen och dess produktionsvillkor är ett stort problem redan idag, såväl för människan och miljön som för djuren. Samtidigt finns det en väldigt stark koppling mellan ökat välstånd och ökat köttintag per person, vilket gör att problemen kommer bli betydligt värre om inte kraftfulla åtgärder vidtas. I Kina dubbleras nu köttkonsumtionen var tionde år.

I filmen förklarar man hur det går åt tio gånger så mycket markyta för att producera protein genom kött än för att odla motsvarande mängd växtbaserat protein. Det vore alltså mycket effektivare för människan att gå över till mer vegetarisk kost, samtidigt som det skulle ge både mindre miljöpåverkan och troligen även positiva effekter på hälsan.

I en animerad sekvens i filmen berättas det på ett pedagogiskt sätt om den sagobild som industrin sprider om köttproduktionen. Man får det att verka som att kött i huvudsak kommer från glada djur på gulliga familjegårdar när det mesta i själva verket produceras på fabriksliknande storfarmar, där djuren står ihopklämda i trånga boxar och aldrig ser dagsljus. Detta orsakar i sin tur sjukdomar som man botar genom att mata djuren med antibiotika. Något som på sikt kan innebära enorma risker för människans hälsa, i form av svårstoppade epidemier.

På en del köttfabriker har man nu till och med börjat ge djuren antistresspiller för att de ska orka med sina onaturliga levnadsvillkor och överleva tills de kan bli en stor saftig biff på sommargrillen.

Se filmen Meat the truth på webben så får du djupare förklaring av problemen med dagens köttprodukttion.
 

Tags: