Medveten Konsumtions distansutbildning i samarbete med Studiefrämjandet berör konsumtion och dess effekt på miljö och klimat samt etiska aspekter. Du som deltagare får möjlighet att öka dina kunskaper genom en flexibel och interaktiv utbildning.

Under fyra kostnadsfria och spännande kurstillfällen om sammanlagt åtta veckor får du ta del av fakta, tips och inspiration till en mer hållbar konsumtion! Upplägget är interaktivt med korta videor, länkar och diskussionsfrågor. Varje kurstillfälle tar upp ett specifikt tema och dess problematik men inspirerar också till aktion och eftertanke. Kursmaterialet publiceras med två veckors mellanrum på den webbaserade läroplattformen Learnify där du även tillsammans med övriga deltagare kan reflektera och diskutera de frågor som tillhör varje tema. Efter genomgången kurs kan intyg erhållas (förutsatt att du har deltagit i de diskussioner som förts i forumet).

 

Kursplan ht 2015:

28/9 –    1) Konsumtion och hållbarhet
12/10 –  2) Elektronik
26/10 – 3) Mat
9/11 –  4) Kläder

Anmäl dig här.

 

 

STÖD OSS
Tags: