Vårsol och värme betyder nya skor. Kanske har du spanat in ett par i läder? När djurhudar ska bli mjukt skinn används hundratals kemikalier i en process som kallas garvning. I 90% av all garvning används krom, ett ämne som är farligt både för de som jobbar med garvningen och för miljön. Krom kan också vara allergiframkallande för den som har på sig skorna. Fair Actions granskningar visar att garveriarbetare i länder som Indien ofta lider av hud- och luftvägssjukdomar på grund av alla giftiga kemikalier. Vi vill att de stora skokedjorna utför systematiska kontroller av de garverier som producerar lädret till deras skor. Tips på frågor du kan ställa för att butikskedjorna ska förstå att det är viktigt för deras kunder att få så klimatsmarta och kemikaliefria skor som möjligt.

– Har ni kromfria läderskor?
– Kan ni berätta om villkoren i er lädertillverkning?

– Har ni skor med särskilda krav på miljö och social hållbarhet? 
– Har ni skor i ekologisk bomull eller delvis återvunnet material?

STÖD OSS
Tags: