Medveten Konsumtions distansbildning i samarbete med Studiefrämjandet berör konsumtion och dess effekt på miljö och klimat samt etiska aspekter. Du som deltagare får möjlighet att öka dina kunskaper genom en flexibel och interaktiv utbildning.Under fyra kostnadsfria och spännande kurstillfällen om sammanlagt åtta veckor får du ta del av fakta, tips och inspiration till en mer hållbar konsumtion! Upplägget är interaktivt med korta videor, länkar och diskussionsfrågor. Varje kurstillfälle tar upp ett specifikt tema och dess problematik men inspirerar också till aktion och eftertanke. Kursmaterialet publiceras med två veckors mellanrum i en sluten grupp på Facebook, där du även tillsammans med övriga deltagare kan reflektera och diskutera de frågor som tillhör varje tema. Efter genomgången kurs kan intyg erhållas (förutsatt att du har deltagit i de diskussioner som förs i Facebookgruppen).

Preliminär kursplan vt 2015:
  • 2/3  Konsumtion och hållbarhet
  • 16/3  Elektronik
  • 30/3 Mat 
  • 13/4 Kläder
Anmälan:

Välkommen med din intresseanmälan till linnea.jonsson@medvetenkonsumtion.org senast den 20 februari för vårens kurs. Mer information kommer efter att vi tagit emot din anmälan.

STÖD OSS
Tags: