Medveten Konsumtions distansbildning i samarbete med Studiefrämjandet ger dig som deltagare på ett flexibelt och interaktivt sätt ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö, klimat och de som lever och arbetar där våra varor tillverkas.

Under fem kostnadsfria och spännande kurstillfällen om sammanlagt tio veckor får du både fakta, tips på vad man kan göra och inspiration! Upplägget är interaktivt med korta videor, länkar där du kan hitta mer information, och diskussionsfrågor knutna till varje kurstillfälle. Varje kurstillfället tar upp ett specifikt tema och dess problematik men inspirerar också till aktion och eftertanke. Varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp på Facebook som också fungerar som diskussionsforum. Efter genomgången kurs erhålls intyg.

Kursplan:
  •  1/10 – 1) Ditt ekologiska fotavtryck
  • 15/10 – 2) Elektronik
  • 29/10 – 3) Mat
  • 12/11 – 4) Kläder
  • 26/11 – 5) Inredning
Anmälan:

Kurser planeras att starta varje halvår, första veckan i oktober och första veckan i mars. Välkommen med din intresseanmälan till jennie.johansson@medvetenkonsumtion.org senast den 20 september för höstens kurs och den 20 februari för vårens.  

STÖD OSS
Tags: