Cirkularitet i klädindustrin

En viktig del i Medveten Konsumtions uppdrag är att tillgängliggöra forskning och annan information för allmänheten. En del i det arbetet är att vi sammanfattar forskningsrapporter och publicerar dem här och i våra nyhetsbrev med mera. Vi erbjuder sammanfattningar inom flera olika forskningsområden. Under varje sammanfattning finns en länk till hela rapporten. På den här sidan hittar du information om cirkularitet i klädindustrin.

Can fast fashion go circular?

Tom Idle publicerad på Innovation Forum, 24 april 2020

Det är idag många företag/märken som har som mål att bli cirkulära. Men det finns svårigheter i att ställa om affärsmodellerna. H&M har som mål att vara helt cirkulära inom 10 år. Sedan de lanserade sitt återvinningsprojekt för 4 år sedan har de samlat in mer än 29 000 ton använda kläder. 60% av de insamlade kläderna går att använda genom återförsäljning eller genom att ges till välgörenhet. Viss mängd används till nytt ändamål såsom isolering, en liten mängd som används för återvinning till nytt material och 3-7% förbränns.
Produktionen av kläder har fördubblats de senaste 15 åren, men kläderna används inte länge. Klädanvändning har fallit med nästan 40%. Enligt ”Circular Economy” har ¼ av insamlade textiler potential att återvinnas till nya textilier, men det görs inte.

 

Hinder som står i vägen för cirkularitet inom klädindustrin
  • Mättnad av second handmarknaden. Stora mängder samlas in vilket leder till att mycket behövs deponeras eller förbrännas eftersom det inte går att sälja vidare eller göras om.
  • Konsekvens av ”fast-fashion” är att fibrerna i kläderna är av sämre kvalitet vilket gör det svårare att återvinna.
  • Det finns ingen riktig efterfrågan från konsumenten på cirkuläritet och återvinning vilket leder till dåliga incitament för företagen att utveckla konceptet.
  • Finns ingen förståelse för att material som tillverkas för att kunna återvinnas blir dyrare.
  • Det finns i dagsläget för dålig infrastruktur för återvinning av textil. Många material som i dagsläget inte går att återvinna på grund av materialblandningar som är svåra att separera. Inte alltid det återvunna materialet har samma egenskaper som grundprodukten.
Möjligheter till cirkularitet
  • Det krävs bättre design, att man har med planer för cirkularitet från första steget. Det ges exempel på jeans som producerats med åtanken att kunna komposteras.
  • Mer automatiserade sorteringsteknologier är på framfart.
  • Viktigt med en mer utbredd redesign av produkter
  • Det krävs ett starkt samarbete inom branschen

 

Can fast fashion go circular?