Cirkulära tjänster

Forskningen visar att många vill konsumera mer hållbart, men ofta inte vet hur – det vet vi! Vi finns till för att skapa fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld, en värld av cirkulenter. Vi sammanfattar forskning och sprider den kunskapen, och ger till exempel enkla råd och tips på hur man kan bli en mer hållbar konsument. Dessutom erbjuder vi flera cirkulära tjänster.

Du kan boka oss för en föreläsning, ta del av våra råd & fakta eller använda vår gratistjänst ekoguiden för att hitta schyssta eko-reko ställen i din stad. En ny satsning är även företagsmedlemskap och cirkulära listan där du kan hitta företag som erbjuder cirkulära produkter och tjänster.

Konsumtionsrapporten 2020

Under 2020 så visade allt fler intresse för miljöfrågor jämfört med 2019. 2019 var också året då det till exempel skedde ett trendbrott kring konsumtion av second hand, efter att ha varit nedåtgående under några år. Däremot visar utvecklingen av pandemin på viss tillbakagång och detta tros bero på en rädsla att vara ute i fysiska butiker och träffa människor.

Rapporten avslutas med en reflektion kring att det finns en risk för ett uppdämt konsumtionsbehov när pandemin är över. Att många kommer vilja lägga pengar på att resa, klä upp sig och gå ut och äta. De konstaterar dock att dessa branscher har en långsiktigt nedåtgående trend som tillskrivs andra faktorer/orsaker än covid-19. Du kan kan läsa en sammanfattning av Konsumtionsrapporten här.

Med andra ord tror vi att det är extra viktigt att hjälpa konsumenter att bli cirkulenter.