Så äter du mer hållbart- del 2

Del 2 av vår distanskurs om mat löper under fyra veckor med temat matens dimensioner. Under två spännande delkurser får du både fakta om hållbar mat, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur du kan konsumera mat mer medvetet!

Presentationsmaterialet innehåller utöver informationen även korta videor och länkar där du kan hitta mer information samt diskussionsfrågor knutna till varje delkurs. Varje delkurs tar upp ett specifikt tema inklusive dess miljöproblematik, men inspirerar också till eftertanke och vill skapa inspiration till förändring i din vardag. Kursen ges helt på distans och varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp i vår digitala läroplattform som också fungerar som diskussionsforum. Vi publicerar en länk till varje ny delkurs varannan måndag, och sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. Efter genomgången godkänd kurs erhålls intyg.

Detta är del 2 av vår distanskurs “Så äter du mer hållbart”. Vi rekommenderar att du tar del 1 först för att få all grundläggande förståelse.

 

Kursplan Höst 2021

Kursen pågår under fyra veckor 1 november- 28 november, 2021, och består av fyra teman inom ramen för Matens Dimensioner:

  • Biologisk mångfald
  • Ekologiskt är logiskt
  • Kemikalier på tallriken
  • Matens status

Kursstart: 1/11, 2021
Kursavslut: 28/11, 2021
Kursansvarig Rebecka Fröberg

 

Tidsåtgång

Det finns mycket fördjupningsmaterial och rapporter samlade i varje delkurs så det är svårt att uppskatta hur mycket tid du behöver lägga ner, men förbered dig på minst 4 timmar per delkurs för att hinna med det grundläggande samt de obligatoriska diskussionsfrågorna.

 

Upplägg
  • Kursmaterial i presentationsform x 2 (en per delkurs)
  • Diskussionsforum med tillhörande diskussionsfrågor

Under de två delkurserna medföljer ett antal obligatoriska fördjupande diskussionsfrågor som du som deltagare förväntas svara på, löpande. Utöver det ska du även kommentera på minst 3 av dina kurskamraters svar, i syfte att skapa diskussion. Detta ska slutföras senast sista kursdagen, och är obligatoriskt för att erhålla ett intyg från kursen. Det blir alltså inga tentor eller formella inlämningsuppgifter, då vi vill främja diskussion och reflektion framför resultat och “betyg”. Vi publicerar en länk till varje ny delkurs varannan måndag, och sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. Du behöver tillgång till en dator med internet, inget mer behövs. Har du frågor kring anmälan, upplägget eller något annat om kursen, mejla kursansvarig rebecka.froberg@medvetenkonsumtion.se

OBS! All aktivitet sker på distans.

 

Pris

Pris 390 kr/person

Medveten Konsumtion är en allmännyttig ideell förening som innehar A-skatt och fakturerar därför utan moms.

 

ANMÄLAN

 

Anmälan är bindande. För mer information kring avanmälan läs våra allmänna villkor.

För kommande kurstillfällen håll utkik här för att hålla dig uppdaterad. Du kan även bli medlem eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev.