I höst kör vi som vanligt våra populära distanskurser där du får lära dig mer om konsumtion, miljö och klimat. Grundkursen drar igång vecka 40 och fördjupningskursen vecka 48. Läs mer och anmäl dig nedan.

Distanskurs “Konsumtion, miljö och klimat”

Under fyra spännande delkurser om sammanlagt 8 veckor får du både fakta om hur vår konsumtion påverkan klimatet, miljön och de som arbetar inom produktionen, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur du kan konsumera mer medvetet.

Kursen pågår under 8 veckor och innefattar 4 delkurser:

 • Vecka 40 och 41: Introduktion – konsumtion, hållbarhet, och det ekologiska fotavtrycket
 • Vecka 42 och 43: Kläder
 • Vecka 44 och 45: Elektronik
 • Vecka 46 och 47: Mat

Kursstart: 28/9

Kursavslut: 22/11

Fördjupningskurs i mat och miljö “Hållbar mat”

Kursen drar igång vecka 48, som en fördjupning direkt efter att grundutbildningen “Konsumtion, Miljö och Klimat” slutat för höstterminen, men kan läsas oavsett om man läst grundkursen eller inte.

Kursen pågår under tre veckor (vecka 48-50) 23 november – 13 december 2020 och består av sju teman inom ramen för Matens Dimensioner:

 • Maten och klimatet
 • Räkna med miljö
 • Matsvinn
 • Miljö och etik
 • Biologisk mångfald
 • Ekologiskt är logiskt
 • Kemikalier på tallriken
Kursstart: 23/11
Kursavslut: 13/12